Solutii de top

pentru afaceri de top

Gestionarea normelor si procedurilor

Solutia permite gestionarea in format electronic a reglementarilor si a procedurilor interne, cat si a altor documente ce trebuie supuse aprobarii managementului superior sau altui organism de aprobare.

Solutia permite gestionarea in format electronic a reglementarilor si a procedurilor interne, cat si a altor documente ce trebuie supuse aprobarii managementului superior sau altui organism de aprobare in cadrul institutiei, de la momentul crearii acestora, pana in momentul finalizarii. Documentele sunt trimise spre aprobare autoritatii competente pe baza unor fluxuri de aprobare distincte, in conditii de securitate prestabilite.

 

Template-uri - solutia permite definirea de sabloane pentru fiecare tip de reglementare interna sau pentru alte documente ce vor fi supuse aprobarii organismului (comitetului) de aprobare a normelor si procedurilor;

 

Dictionar de termeni si abrevieri - Solutia permite gestionarea termenilor utilizati in cadrul documentelor prin definirea lor si a modalitatii de abreviere. Pe langa termen si definitia lui, sunt incluse si legaturile catre reglementarile din care acesta face parte;

 

Management dosare de reglementare si documentele asociate acestora - Permite crearea, copierea, mutarea, adnotarea, stergerea, exportul, alocarea numerelor de inregistrare pentru documente noi, in functie de drepturile alocate utilizatorilor;

 

Gestionare fluxuri - solutia permite definirea de fluxuri de lucru pentru generarea si aprobarea  reglementarilor, inserarea de comentarii pe documentele in format PDF,  inserarea semnaturii digitale de catre aprobatori si arhivarea dosarului in momentul in care acesta a fost aprobat/respins de catre nivelul de aprobare selectat; notificari;
Raportare - permite definirea rapoartelor specifice procesului de aprobare a reglementarilor interne: reglementari create de o directie intr-o anumita perioada, task-uri intarziate de utilizatori pentru reglementari interne, reglementari aprobate / anulate pe department, etc.

Solutii de Succes construite cu Produse de Succes

SEAL 

SEAL este o aplicatie de ultima generatie care faciliteaza administrarea arhivelor. SEAL permite stocarea, cautarea și regasirea, navigarea si securitatea, vizualizarea, partajarea si clasificarea documentelor stocate in arhiva.

VEZI WEBSITEUL PRODUSULUI

DORESTI MAI MULTE DETALII ?

Contacteaza-ne pentru o discutie in legatura cu ceea ce te intereseaza.